Юрист Вадим Таран

Біографія Юриста

"Закони схожі на павутину: слабкого вони заплутують, а сильний їх прорве". - Солон

Біографія

Юрист Вадим Таран

Життя & Діяльність & Хоббі

Після закінчення юридичного факультету у Вищому навчальному закладі України та отримання фахової освіти за спеціальністю "Правознавство", мною було розпочато шлях до надання фактичної правової допомоги. Постійний ріст та знайомлення із Законами України потребували свого практичного застосування, тому мною було прийнято рішення та зараховано на службу до органів Внутрішніх Справ України. За роки роботи в МВС України, я побачив роботу практично всіх структурних підрозділів державного апарату, їх методи роботи, практичні заходи, застосування та тлумачення закону. У своїй роботі я завжди дотримуюсь Законів України, сумлінно виконую покладенні на мене права та обов'язки. Все це допомагає в моїй повсякденній діяльності. Правильне використання робочого часу та уміння вести спілкування з посадовцями, дають ефективні результати в щоденній професійній діяльності.
Жага до постійного зросту та вдосконаленню привело мене до занять з єдиноборств, яке навчає мене терплячості, наполегливості та рішучості. Залюбки ділюсь своїми знаннями та з інтересом слухаю інших.
З повагою, Вадим Олександрович Таран

Послуги

"Бути добрим зовсім неважко: важко бути справедливим". - Віктор Гюго

ПослугиЮриста

Послуги Юриста Вадима Тарана

Консультування

Надання безоплатної правової допомоги в телефонному режимі, оцінка ситуації та консультація щодо дій спрямованих на захист Ваших прав та законних інтересів. В разі необхідності подальшої співпраці, або коли питання досить об'ємне, консультація проходить при зустрічі в офісі.

Рух справ в Юристській діяльності

Підготовка документів

Правовий аналіз ситуації та представлених документів, оцінка перспектив досудового / судового розгляду. Підготовка договорів, контрактів, претензій, відповідей, запитів, клопотань, протоколів, актів, листів, позовних заяв та інших документів з посиланням на нормативні акти.

Захист клієнта

Судовий захист, Представництво

Представництво в судовому, досудовому і в позасудовому врегулюванні спору. Підготовка апеляційних і касаційних скарг, заяв, протестів, клопотань та інших процесуальних документів, що необхідні в судовому процесі. Також, участь в переговорах з опонентом з метою з’ясування позицій, оцінки ситуації, досягнення компромісу і укладення мирової угоди.

Доказування для Юриста

Збір, аналіз та перевірка доказів

Підготовка запитів, залучення експертів, свідків, проведення необхідних експертиз з метою встановлення фактів, які можуть забезпечити належну доказову базу для надійного захисту чи слугувати прямими доказами проти опонентів справи.

Послуги для бізнесу, осіб іноземців

Правова допомога ЮО, ФОП, Іноземцям

Юридичний супровід діяльності організацій, установи чи приватних підприємців на договірних засадах. Представлення інтересів юридичної особи в державних чи інших установах. Також, представлення правової допомоги іноземцям з метою захисту їх законних прав на території України.

Вирішення спорів швидко та мирно

Медіація. Альтернативне врегулювання спорів

Сукупність процедур, що направленні на позасудове вирішення конфліктів. Основними з вищевказаних методів альтернативного вирішення суперечок є переговори. До переваг можна зарахувати, відносно низький рівень витрат в порівнянні з процедурою судового розгляду та конфіденційним характером процедур.

Lawyer Vadim Taran

"A slip of the foot you may soon recover, but a slip of the tongue you may never get over". - Benjamin Franklin

Lawyer

Lawyer Vadim Taran

Biography Lawyer

After graduating from the Faculty of Law of the Higher Educational Institution of Ukraine and receiving professional education in the field of jurisprudence, I began to provide legal assistance. Constant growth and familiarity with the laws of Ukraine demanded their practical application, so I made a decision and put into service in the organs of internal affairs of Ukraine. For years of work in the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, I saw the work of practically all structural subdivisions of the state apparatus, methods of their work, practical measures, application and interpretation of the law. In my work, I always adhere to the Laws of Ukraine, honestly fulfill the rights and obligations that lie on me. All this, every day, helps in my work as a lawyer.

The thirst for constant growth and improvement brought me to the martial arts, which taught me patience, perseverance and determination. I am glad to share your knowledge and interest others.

Your legal representative, Attorney Vadim Taran. Call by phone number +380632188128 or write to e-mail: taran.advokatov@gmail.com

The services of the lawyer Vadim Taran in Ukraine

Protection & Representation & Legal assistance in Ukraine

Legal protection of the interests of foreign citizens and stateless persons includes the following stages:
Consultations on legal issues, offer the optimal way out of the situation.
Assistance in drawing up and filing a complaint regarding the illegal act of the subject of authority in a higher instance.
Assistance in compiling and filing a statement of claim.
Representation of the interests of an alien in court.
Assistance in drawing up and filing an appeal.
Representation of the interests of an alien in the appellate instance.

Also, we provide assistance in obtaining an immigration permit, residence permit, citizenship, invitation for entry, work permit and other documents. Complaint of actions of representatives of the migration service and their decisions, which suspends the process of expulsion of a foreigner from Ukraine. Your legal representative, Attorney Vadim Taran. Call by phone number +380632188128 or write to e-mail: taran.advokatov@gmail.com

Контакти

"Деякі неписані закони твердіше всіх писаних". - Сенека Луцій Анней (Молодший)

Контакти